МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.07.2018

№ 1265

Про ліцензування
медичної практики

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцять першого підпункту 8

пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

25 березня 2015 року № 267, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 травня 2016 року № 465 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України» (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 листопада 2016 року № 1179) та від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України»

НАКАЗУЮ:

1.  Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 51 здобувачу ліцензій згідно з переліком, що додається.

2.  Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 23 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

3.  Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 5 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

4.  Залучити до ліцензійних справ повідомлення 60 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

5.  Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 8 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

Підстава: протокол № 25 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 05 липня 2018 року.

В.о. Міністра                                                                                                                       У. СУПРУН

licenz

Copyright © Age Free 2020 Все права защищены